محمد رضا رافعی | اپوایزر | پیشخوان مشاوره کسب و کار

گواهی‌نامه‌ها و افتخارات

 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه
 • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی- دانشگاه تهران

سوابق کاری

 • مشاور استارآپ ها و شرکت های دانش بنیان
 • دوره تخصصی تیپ شناسی در مرکز کاربرد سنخ روانشناسی آمریکا
 • دوره چهار ماهه اصول روانشناسی در موسسه فرهنگ یادگیری
 • تعالی در آموزش سنگاپور
 • نگرش سیستمی- دانشگاه شریف

حوزه‌های تخصصی مشاور

در صورتی که یکی از موارد زیر، مسأله‌ی مورد نظر شماست، این مشاوره برای شما مفید خواهد بود:

مشاوره منایع انسانی و آسیب شناسی

 • تحلیل و طراحی شغل
 • مدیریت برنامه ها و پروژه‌های آموزش وتوسعه منابع انسانی در شرکت‌ها
 • شناسایی ویژگی‌های غیر فنی نیروهای جدید و مورد نیاز شرکت
 • انتخاب، مصاحبه و ارزیابی افراد و جذب نیروی انسانی جدید

مدیریت

150 تا 200 ساعت مشاورهامتیاز بین 4 تا 4.5حق مشاوره بین 115 تا 125 هزار تومانمشاوره منایع انسانی و آسیب شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.